EasyTrip е трансграничен проект, финансиран от Програма за Европейско Териториално Сътрудничество “Гърция - България 2007-2013”. Неговата цел е да подобри трансграничната достъпност между регионите на действие посредством развитието на базиран в интернет инструмент, който  ще предлага на пътуващите електромобилни услуги чрез използването на  съвременни ИКТ (Информационни и комуникационни технологии), които ще разпространяват информацията сред всички пътници, използвайки леснодостъпни средства  (приложения за мобилни телефони, интернет, електронни пътни табели).  Главната цел е да се повиши устойчивият и щадящ околната среда начин на придвижване,  да се подобри безопасността на пътя и да се подпомогнат местното население.

Услугите на EasyTrip ще включват актуална информация за пътниците, точни инструкции за придвижване,  детайлна информация относно трафика и паркирането, крайните точки на пътуване, обществения транспорт и таксиметровите услуги, безопасността на пътя, както и информация за  околната среда и атмосферните условия. Всички предоставяни  електронни услуги ще отчитат географското местоположение на потребителя

Събития и

публичност

Последни събития

  • 5ата среща по проекта 5ата среща на партньорите на проекта EASYTRIP ще бъде проведена в четвъртък, 14ти ноември 2013, в 9: 00 ч., в хотел Galaxy в Кавала.
  • Уъркшоп № 2 Третата работна среща по проекта EASYTRIP ще бъде проведена в сряда, 13ти ноември 2013, от 17.00 ч. до 21.30 ч. в Зала NESTOS на хотел Galaxy в Кавала.
  • Уъркшоп № 2 : “Иновации за подобряване на достъпа до транспортни и туристически услуги” На 02 април 2013г. / вторник/, община Банско успешно организира вторият уъркшоп “Иновации за подобряване на достъпа до транспортни и туристически услуги” в конферетната зала на Апарт хотел Лъки Банско, по проект “Лесно пътуване: Решения за електронна мобилност Гърция - България” по Програма за Европейско Териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-2013” .
  • Трета среща по проекта На 01 април 2013г. / понеделник/, община Банско успешно организира третата работна среща в конферетната зала на Апарт хотел Лъки Банско, по проект “Лесно пътуване: Решения за електронна мобилност Гърция - България” по Програма за Европейско Териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-2013” .
  • Първи семинар: „EasyTrip: ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ, ЕЛЕКТРОМОБИЛНИ РЕШЕНИЯ” В понеделник, 3ти декември 2012 Институтът по Устойчива Мобилност и Транспортни Мрежи успешно организира първия семинар по проекта
  • Ролята на изложението „Филоксения” Презентация на предоставените електронни услуги в 28-то изложение Туризъм Филоксения 2012 в Тесалоники
  • Easytrip във Филоксения 2012 Услуги представяне и информация за проекта EasyTrip до Philoxenia туристическо изложение на проекта 2012
  • Втора среща по проекта направени в проучването, проведено в нищата на Кавала и Керамоти от Института п Устойчива Мобилност И Транспортни Мрежи и Института по Химични Процеси И Енергийни Източници (CPERI) с подходящи съоръжения за измерване на газови замърсители. 5-ти октомври, 2012
  • Първа среща по проекта Срещата се състоя в Конферентната зала на Апарт хотел Лъки Банско в Банско, България, в понеделник, 25-ти юни 2012 г. и на нея присъстваха представители на всички партньори по проекта.
  • Уводна среща Уводната среща се състоя в Конферентния Тесалоники в петък, 6-ти април, 2012г. и на нея присъстваха представители на всички партньори на проекта, както и Обединения технически секретариат (ОТС) на проекта.

Последни новини

Последен бюлетин

Web Version